Dominar Road Masters #6 เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภัยโควิด

Dominar Road Masters #6 

โรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

รูปบรรยากาศ Dominar Road Masters #6 บาจาจไทยแลนด์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภัยโควิด ด้วยการสนับสนุนเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค 

อุปกรณ์ทางการแพทย์และของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา  เมื่อวันเสาร์ร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา