BAJAJ Motorcycle Safety Ride Training ( Basic riding course ) 22 – 25 june 2021

คณะผู้บริหาร “วรูมไทยแลนด์” ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดโครงการ BAJAJ Motorcycle Safety Ride Training ( Basic riding course ) เพื่อเสริมทักษะในการขับขี่รถจักรยายนต์อย่างถูกวิธีให้กับพนักงานบริษัททุกท่าน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ ชาญชัย ประสิทธิ์นรศรี ผู้คร่ำหวอดในวงการขับขี่ปลอดภัยมากว่า 20 ปี เป็นผู้ฝึกสอนในครั้งนี้