นโยบายความเป็นส่วนตัว ของลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

ประกาศความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยละเอียด

 

เมื่อท่านได้มอบความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท วรูม จำกัด (“วรูม” “เรา”พวกเรา” หรือ “ของเรา”) และบริษัทในเครือ 

ความเป็นส่วนตัวของท่านจึงนับเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่านและขอให้คำมั่นว่าเราจะปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินระหว่าง

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลสินค้า และบริการ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับท่าน โดยวรูมจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 1. การบังคับใช้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้

วัตถุประสงค์ของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ (“นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล”) นี้ มีขึ้นเพื่อแจ้งและให้ข้อมูลกับท่านถึงวิธีการที่เราจะรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเรา (เช่น www.vroomthailand.com และ/หรือ “เว็บไซต์”) หรือแอพพลิเคชั่น Facebook หรือ แอพพลิเคชั่นอื่นที่เกี่ยวข้อง (“แอพพลิเคชั่น”)

 

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ หรือใช้เครื่องมือทางออนไลน์ของเราโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนใดๆแก่เรา นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการบนเว็บไซต์ โดยที่เราอาจจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ นอกจากนี้ เรายังอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ระบุตัวตนขณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์อีกด้วย

 

ในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้และยินยอมให้เรารวบรวม ใช้งาน และเปิดเผย รวมถึงจัดเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  หากท่านไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อกำหนดการใช้งานนี้ ขอได้โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์นี้

 

เว็บไซต์และข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยใช้งานและเข้าถึงได้เท่านั้น วรูมมิได้ประสงค์ที่จะรวบรวม ประมวลผล และเข้าถึงหรือตั้งใจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่พำนักอยู่ภายนอกประเทศไทย หากท่านมิได้พำนักอยู่ในประเทศไทย ท่านควรยุติการเยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้ และเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์รถจักรยานยนต์ของวรูมของผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ของวรูมในประเทศของท่านแทน

 

 1. ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่:

ข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อ
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 • อีเมล
 • ข้อมูลติดต่ออื่นๆ

การใช้งานเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร

 • วิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยการติดต่อสื่อสารโดยตรง หรือเป็นการส่งต่อการสื่อสารของเรา รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุ้กกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ
 • ตัวระบุที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่น ๆ รวมถึง ที่อยู่ไอพี (IP address) ของท่าน
 • ตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ใช้งานของท่าน
 • ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log files)

การขายและการบริการ

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายและบริการ รวมถึงเรื่องร้องเรียนและข้อเรียกร้อง
 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา

เรารวบรวมข้อมูลที่ท่านให้กับเราเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการประมวลผลจะแตกต่างไปตามวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เราอาจรวบรวมข้อมูลเฉพาะบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมบนเว็บไซต์หรือมีการร้องขอบริการบางอย่าง 

ซึ่งรวมไปถึง

 • เมื่อท่านติดต่อเรา
 • เมื่อท่านให้ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ของท่านโดยสมัครใจ

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้แก่เราจะต้องเป็นความจริง สมบูรณ์และถูกต้อง และท่านต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 

3.2 ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ

เรามีการรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเข้าเยี่ยมชม ใช้งานเว็บไซต์หรือใช้บริการต่อเนื่อง หรือใช้งานแอพ

พลิเคชั่น ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนที่เฉพาะเจาะจงของท่าน (เช่น ชื่อ หรือข้อมูลติดต่อของท่าน) แต่อาจรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งาน เช่น ที่อยู่ไอพี เบราว์เซอร์และลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าภาษา URLs ชื่ออุปกรณ์ ประเทศ สถานที่ตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการ หรือใช้งานแอพลิเคชั่นของเรา และข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ ข้อมูลนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานของการให้บริการของเรา หรือของแอพพลิเคชั่นของเรา และเพื่อการวิเคราะห์และการรายงานภายในของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีต่อไปนี้:

 

3.3 Cookies

เราอาจรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจบางอย่างของผู้ใช้งานเว็บไซต์ผ่านการใช้ HTTP cookies ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บน

เว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของท่าน และปรับการออกแบบของเว็บไซต์ให้เหมาะสม Cookies ช่วยให้เราติดตามและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เราทราบถึงความสนใจของผู้ใช้งานและนำมาปรับปรุงประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น Cookies ที่จำเป็นช่วยให้เว็บไซต์ใช้งานได้โดยการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน เช่น การนำทางหน้าเว็บ และการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ ท่านสามารถปรับแต่งเบราว์เซอร์เพื่อปฎิเสธ Cookies ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่ง Cookies อย่างไรก็ตามการปิดใช้งาน Cookies อาจจะส่งผลต่อการใช้บริการเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วน

 

3.4 Web Beacons

ในหน้าเว็บไซต์บางหน้าของเรา ข้อความทางการค้าในอีเมล และ/หรือ จดหมายข่าวของวรูม อาจมีภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่รู้จักกันในชื่อ web beacon หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ single-pixel GIFs โดยที่ web beacon จะรวบรวมข้อมูลรวมทั้งจำนวน cookies เวลา และวันที่ในการเข้าชมหน้าเว็บ และรายละเอียดของหน้าเว็บที่ซึ่ง web beacon ติดตั้งอยู่ โดย web beacon เป็นวิธีการที่เราอาจใช้เพื่อปรับปรุง และนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการแบบเฉพาะบุคคลได้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ข้อมูลและทำการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงรวบรวมสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และบันทึกจำนวนผู้ใช้งานผู้ซึ่งได้ทำการเปิดรับและมีการโต้ตอบกับข้อความในอีเมลการค้าของเรา

 

3.5 การทำการโฆษณาที่นำเสนอตามความสนใจ และการวิเคราะห์ผลบนเว็บไซต์ (Web Analytics and Interest-Based Advertising)

วรูมมีการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ รวมไปถึงบริการจากบุคคลภายนอกในการประมวลผล และบริการโฆษณาที่อ้างอิงตามความสนใจ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและเข้าใจว่าจะพัฒนาการให้บริการลูกค้าของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งวรูมได้ใช้บริการเทคโนโลยีเหล่านี้ผ่านผู้ให้บริการภายนอกซึ่งมีความชำนาญด้านการทำการตลาดตามพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์และประมวลผลของเราอาจใช้ cookies หรือเทคโนโลยีอื่นๆในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ระบุตัวตนในส่วนของพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม ซึ่งข้อมูลต่างๆได้แก่ การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ของท่านที่รวบรวมไว้ผ่าน cookies หรือ log files และแหล่งสารสนเทศอื่นๆ (รวมถึง IP address) จะถูกถ่ายทอดไปยังผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของเรา นอกจากนี้เราอาจได้รับข้อมูลพฤติกรรมที่ท่านมีต่อแคมเปญทางการตลาดบนเว็บไซต์ อุปกรณ์ ฐานระบบ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากคู่ค้าผู้โฆษณาของเรา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการประเมินการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม เพื่อรวบรวมทำเป็นรายงานสถิติกิจกรรมบนเว็บไซต์ของวรูม และเพื่อนำไปทบทวนความมีประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาด เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ระบุตัวตนเหล่านี้พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คู่ค้าผู้โฆษณาของเราก็อาจใช้เทคโนโลยีในการติดตามพฤติกรรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ (เช่น HTTP Cookies, web beacons, ID โฆษณา และอื่นๆ) ในการรวบรวมและวัดผลข้อมูลพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านเช่นเดียวกัน เรามีการทำโฆษณาผ่านผู้ให้บริการการทำโฆษณาตามความสนใจ ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต บนฐานระบบ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ (รวมทั้งทางโทรทัศน์)

 

3.6 ผู้โฆษณาภายนอก

ภาพโฆษณาบางชิ้นงานที่จัดหาโดยบุคคลภายนอกอาจมีการแสดงผลบนเว็บไซต์ ซึ่งโฆษณาเหล่านี้จะมี cookies และอาจมี web beacons อยู่ด้วย ซึ่งจะแตกต่างจาก cookies และ web beacons ที่ใช้และควบคุมโดยวรูม โดย cookies และ web beacons ที่ได้รับจากภาพโฆษณาจะถูกรวบรวมโดยผู้โฆษณาของเราและเราจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้เราได้มีการใช้บริการบุคคลภายนอกในการช่วยจัดทำโฆษณาและ

นำมาติดตั้งอยู่ภายในเว็บไซต์ ซึ่งพวกเขาอาจใช้ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ที่แห่งนี้และที่อื่นๆของท่าน (ไม่รวมข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตน) เพื่อช่วยนำเสนอโฆษณาที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านต่อไป บริษัทเหล่านี้อาจปล่อย cookies หรือ web beacons หรือ action tags เพื่อวัดผลประสิทธิภาพการทำโฆษณา พวกเขาอาจแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับลูกค้าของเขา เช่น วัน เวลา ที่ท่านได้เห็นภาพโฆษณา  ภาพโฆษณาชิ้นใดที่ท่านเห็น รวมไปถึง IP address ของท่านด้วย

 

3.7 Log Files

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เรามีการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ทิศทาง จัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวภายในเว็บไซต์ และรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรคร่าวๆเพื่อรวบรวมยอดและนำไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งในส่วนของข้อมูล IP address นั้นมิได้เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตน

 

3.8 ข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งอื่น

วรูมอาจได้รับข้อมูลของท่านและข้อมูลรถจักรยานยนต์ของท่านได้จากหลายช่องทาง เช่น เราอาจได้รับข้อมูลของท่านและข้อมูลรถจักรยานยนต์ของท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับเราที่งานกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแสดงรถจักรยานยนต์ บัตรธุรกิจตอบรับ (business reply cards) การชิงโชค การทดลองขับรถจักรยานยนต์ แบบสอบถาม ประวัติการซื้อขายรถจักรยานยนต์ และแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่ เมืองหรือรหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์)
 • ข้อมูลรถจักรยานยนต์ (เลขตัวถังรถจักรยานยนต์ รุ่นรถจักรยานยนต์ รุ่นปี โชว์รูมที่จำหน่าย วันที่ซื้อขาย และอื่นๆ)
 • ข้อมูลด้านประชากร (ช่วงอายุ สถานภาพสมรส รายได้ครัวเรือน และอื่นๆ)
 • ข้อมูลการตลาดแบบ Non-credit-related (เมื่อท่านวางแผนที่จะซื้อรถจักรยานยนต์ที่ท่านกำลังสนใจ เป็นต้น)
 • ความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อบริษัทในเครือวรูม และคู่ค้าทางธุรกิจ อาทิเช่น โปรแกรม Roadside Assistance

นอกจากนี้ อาจมีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและรถจักรยานยนต์ของท่าน จากผู้แทนจำหน่ายของวรูม (ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการทางธุรกิจเป็นเอกเทศ) และแหล่งอื่นๆที่มีการจัดหารายชื่อผู้ที่มีแนวโน้มจะซื้อรถจักรยานยนต์ หรือลูกค้าปัจจุบัน ให้กับเรา โดยเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อสนองความต้องการของท่านผ่านการบริการลูกค้า และเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และการบริการของเราให้กับท่าน

 

 1. เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลของท่านทั้งแบบแยกต่างหาก หรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อสร้างผลรวมทางสถิติ โดยเป้าหมายหลักในการนำข้อมูลของท่านมาใช้งานรวมไปถึง:

 

 • เพื่อให้ตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ หรือการบริการจำเพาะที่ท่านร้องขอ
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • เพื่อดำเนินการ พัฒนา ปรับปรุง และทำให้เว็บไซต์ สินค้า และการบริการที่เรานำเสนอ สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล และเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเป็นไปอย่างราบรื่น และสนองตอบความต้องการเฉพาะบุคคลได้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อตอบคำถาม หรือรับเรื่องร้องเรียนของท่าน
 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษ หรือการบริการเพิ่มเติม
 • เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เป็นไปตามความสนใจของท่านได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการวัดประสิทธิผลของแคมเปญทางการตลาดบนแพลตฟอร์มต่างๆ
 • เพื่อขอคำติชมและติดต่อท่านเกี่ยวกับการใช้บริการหรือแอพของเรา
 • เพื่อส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลฟีเจอร์ (feature) ใหม่ และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายของเรา
 • เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอทางกฎหมายและป้องกันอันตราย
 • เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น การวิจัยการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุแนวโน้มการใช้งาน และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการ หรือแอพพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์การตลาด และประสบการณ์ของท่าน
 • เพื่อให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย ได้ดูแลตรวจจับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย หรือ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสำเนาและสำรองข้อมูล
 
 1. การแบ่งปันข้อมูลของท่าน

เราอาจจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของท่าน หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีต่อไปนี้:

 5.1 ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม บริษัทในเครือ และคู่ค้าทางการตลาด

วรูมอาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง ข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์กับบุคคลที่สาม รวมไปถึงผู้ให้บริการ บริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้ได้รับอนุญาต และผู้จัดหาสินค้าและบริการของเรา เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถให้บริการในนามของเรา นอกจากนี้ ผู้จัดหาสินค้าและบริการของเราอาจนำข้อมูลผู้ใช้งานหรือข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์มาใช้ในการให้บริการวรูม และบริษัทคู่ค้า รวมไปถึงคู่ค้าผู้สนับสนุนและผู้ทำการตลาดอาจนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้ในการจัดทำโปรแกรมทางการตลาดร่วมกันกับวรูม หรือเพื่อการแสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆให้กับท่าน หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อสื่อสารทางการค้าจากบุคคลที่สาม ท่านสามารถดำเนินการยกเลิกการรับข้อมูลสื่อสารได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการรับข้อมมูลสื่อสารที่ปรากฎอยู่ในอีเมล หรือในการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่วรูมส่งหาท่าน หรือโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ “การยกเลิกการสมัครรับหรือการเลือกออกจากการเข้าร่วม” ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 

5.2 วัตถุประสงค์ในด้านกฎหมายและการตรวจสอบบัญชี

วรูมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รวบรวมให้กับบุคคลใดก็ตามที่วรูมแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี กฎหมาย หรือบริการอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ วรูมยังอาจแบ่งปันข้อมูลหรือโอนข้อมูลของท่านที่เกี่ยวข้องกับ หรือในระหว่างการเจรจาการควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเราให้กับบริษัทอื่น วรูมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ตามหมายเรียก คำสั่งศาล หรือหมายศาล และวรูมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่จำเป็นต่อการป้องกันความปลอดภัยทั้งต่อ บุคคล ส่วนรวม หรือความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของวรูมและเว็บไซต์

 

5.3 ด้วยความยินยอมของท่าน

สำหรับกรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยจุดประสงค์อื่น นอกจากท่านจะได้ให้ความยินยอมโดยช่องทางใดๆ ซึ่งหมายรวมถึง การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนแล้ว

 

 1. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

เซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ในประเทศไทย หากท่านกำลังเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ หรือแอพพลิเคชั่นของเราจากภายนอกประเทศไทย โปรดทราบว่าข้อมูลของท่านอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลโดยเราในสถานที่ของเรา และโดยบุคคลที่สามซึ่งเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์และประเทศอื่น ๆ

 

 1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือนานขึ้นเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมาย สัญญา หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด (เช่น ภาษี การบัญชีหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ)

เมื่อเราพิจารณาว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บหรือประมวลผลข้อมูลซึ่งเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เราจะลบ หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถ้าไม่สามารถกระทำได้ (ยกตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลสำรอง) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างอย่างปลอดภัย และแยกออกจากการประมวลผลเพิ่มเติมใดๆ จนกว่จะสามารถกระทำการลบข้อมูลของท่านได้

 

 1. การคุ้มครองข้อมูลของท่าน

เราตระหนักถึงข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการปกป้องจากการ สูญหาย หรือการเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ การทำลายข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ใช้มาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลที่สาม เราจะให้คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บุคคลดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ทั้งนี้ บุคคลที่สามดังกล่าวจะต้องใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน

 

 1. สิทธิส่วนบุคคลของท่าน

9.1 ท่านมีสิทธิบางอย่างภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งรวมถึง (1) สิทธิในการร้องขอการเข้าถึง และรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการขอแก้ไขหรือลบข้อมูล (3) สิทธิในการได้รับแจ้งเกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล และ (4) สิทธิในการจำกัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากต้องการส่งคำขอดังกล่าวโปรดใช้แบบฟอร์ม “ติดต่อเรา”

ทั้งนี้ หากเราต้องอาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการที่ได้กระทำไปก่อนการถอนความยินยอมนั้น

9.2 ท่านอาจเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของท่านในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราและการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถือเป็นการให้ข้อมูลโดยสมัครใจ ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับและเลือกออกจากการเข้าร่วมในการสื่อสารและการเข้าถึงบางอย่าง หรืออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและลบข้อมูลติดต่อของท่าน โดยติดต่อเรา ตามที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ตามที่ระบุด้านล่าง

วรูมขอเสนอช่องทางในยกเลิกการสมัครรับและเลือกออกจากการเข้าร่วมในการรับอีเมล การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายทางการค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากวรูม

 

 • ท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลได้ตลอดเวลา โดยใช้การยกเลิกการสมัครรับอีเมล์ตามที่ระบุภายในอีเมล การยกเลิกการสมัครรับอีเมลจะช่วยท่านสามารถจัดการกับการตั้งค่าที่ได้กำหนดไว้ในการรับอีเมลการแจ้งเตือนและแจ้งสิทธิพิเศษ อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้ท่านเลือกออกจากการรับอีเมลที่ไม่ใช่เพื่อการค้า เช่น การยืนยันการลงทะเบียน การแจ้งข้อมูลใหม่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และการตอบสนองต่อคำร้องของท่าน
 • ท่านสามารถโทรศัพท์ อีเมล หรือเขียนจดหมายหาเราโดยตรงได้หากท่านต้องการเลือกออกหรือทำการร้องขอให้เรายุติการส่งข้อมูลการค้าหรือข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย หรือ อีเมล คำร้องดังกล่าวสามารถกระทำได้ผ่านช่องทางการกรอกแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา” ที่อยู่บนเว็บไซต์ทางการของเรา หรือโทรศัพท์ที่หมายเลข +66 2 123-3888 ซึ่งทางเลือกอื่นๆ ของท่านที่ว่าข้อมูลจะถูกใช้งานอย่างไรจะมีอธิบายไว้ ณ เวลาที่มีการเก็บข้อมูลจากท่าน
 
 1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านนั้น จะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่ท่านยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา  

 

 

 1. การร้องเรียน

หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย คือ  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“สคส.”) หากท่านเชื่อว่าเราละเมิดสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลของท่านไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ท่านสามารถร้องเรียนไปยัง สคส.ได้

 

 

 1. วันที่มีผลบังคับใช้และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ได้ถูกระบุได้ที่ด้านบนของหน้าเว็บนี้ วรูมขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อ โดยวรูมจะมีการใช้งาน แบ่งปัน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้งาน ให้เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ขณะที่มีการเก็บข้อมูล เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลใดๆบนหน้าเว็บแห่งนี้ โปรดกลับมาตรวจสอบเป็นประจำเพื่อท่านจะได้รับทราบว่าเรามีการเก็บข้อมูลอะไร มีการใช้งานอย่างไร และจะมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีใด ซึ่งการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปภายใต้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้จะหมายความว่าท่านได้ยอมรับนโยบายส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว

 

 

 1. การติดต่อเกี่ยวกับนโยบาย

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ 

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO)  ทางอีเมลได้ที่ dpo@vroomthailand.com หรือ ทางไปรษณีย์ที่:

 

บริษัท วรูม จำกัด

2418-2420 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ประเทศไทย

อัพเดทล่าสุด วันที่ 01 มิถุนายน 2565

 

 

 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าทางธุรกิจ

 

 1. การบังคับใช้ประกาศฯ นี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าทางธุรกิจนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า

ประกาศฯ”) จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งและให้ข้อมูลกับท่านถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและอธิบายถึงสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับ โดยที่ บริษัท วรูม จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับบริษัทคู่ค้าที่มีอยู่เดิมและบริษัทที่มีศักยภาพในการเป็นคู่ค้า  ผู้ให้บริการภายนอก ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ตัวแทน ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายนอกและบุคคลอื่นๆ บริษัทในเครือใดๆ ที่บริษัทฯ กำลังพิจารณาที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย (“คู่ค้าทางธุรกิจ”) หรือ “ท่าน”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (“พรบ.คุ้มครองฯ”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ อันสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ของวรูมที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นองค์กรธุรกิจอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากนโยบายของบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ของวรูมแต่ละรายมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อฯ ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ของวรูมของท่านโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 

เมื่อท่านส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ ถือว่า:

 • ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศฯนี้ และตกลงให้บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในที่นี้
 • ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลตามคำร้องขอใดๆ ของบริษัทฯ แต่การไม่ส่งมอบข้อมูลดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำสัญญาเกี่ยวกับการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับท่านได้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนและถูกประมวลผลนอกประเทศไทย รวมถึง ประเทศที่อาจไม่มีมาตราการการปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์และในลักษณะที่ระบุไว้ในประกาศฯ นี้
 • การรับรองทั้งหมดของท่านเป็นความจริงและถูกต้อง ตามความรู้และความเชื่อโดยสุจริตของท่าน การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ท่านไม่มีสิทธิเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทฯ
 • ประกาศฯ นี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของคู่ค้าทางธุรกิจ หรือสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวกับการให้บริการ
 
 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
 • บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของท่าน ดังนี้:

  • ข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารและจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ กับท่าน นายจ้างของท่านหรือตัวแทนของท่าน
  • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการ
  • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแลกเปลี่ยน หรือเพื่อให้บริการของบริษัทฯ เช่น เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ
  • ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้บริการตามการรับประกัน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านดำเนินการในธุรกิจของท่านที่เกี่ยวข้องกับ ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ
  • ข้อมูลที่ท่านให้บริษัทฯ ในข้อตกลงสัญญา แบบฟอร์ม หรือแบบสอบถาม
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมสำนักงาน ร้านค้า และกิจกรรมของบริษัทฯ
  • ข้อมูลที่ท่านให้บริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทฯ
  • ข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบตัวตน และอำนาจในการดำเนินการของท่าน เพื่อดำเนินการในนามของนายจ้าง (ถ้ามี)
 
 1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน เมื่อท่านมีการดำเนินการโต้ตอบกับบริษัทฯ เช่น เมื่อท่านทำสัญญากับบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสื่อสารกับบริษัทฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ส่งคำสั่งซื้อลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของบริษัทฯ หรือมีส่วนร่วมในการทำแบบสำรวจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอก เช่น นายจ้าง ตัวแทนของท่าน หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์บริษัทของท่าน

 

 

 1. เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ของบริษัทฯกับท่าน หรือนายจ้างของท่าน บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนายจ้างของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้:

  • ติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เช่น โดยการตอบข้อซักถาม หรือการขอข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม บริการ หรือข้อเสนอของวรูม การทำสัญญาหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การให้การสนับสนุนทางเทคนิค และดำเนินการซื้อขายและจัดการบัญชี บันทึกการรับประกัน และบันทึกการเข้ารับบริการของรถจักรยานยนต์
  • ติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของท่าน
  • จัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการจากท่าน หรือนายจ้างของท่าน รวมถึง ติดต่อท่านเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน รับบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย และชำระเงินให้ท่านสำหรับสินค้า บริการและค่าใช้จ่ายตามสมควร
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ให้แก่ท่าน รวมถึง การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของท่าน ดำเนินการรับชำระเงิน ตอบข้อซักถาม และตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง และให้บริการรับประกันแก่ท่าน
  • ให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่ท่าน
  • เข้าร่วม หรือให้ความช่วยเหลือในการให้บริการหรือซ่อมแซมยานพาหนะของวรูม รวมถึง การให้บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน และบริการจองวันเข้ารับบริการและส่งซ่อมทางออนไลน์ กับบริษัทฯ หรือกับผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ของวรูม
  • แจ้งให้ท่านทราบถึง ข้อมูลปัจจุบัน โปรโมชั่น กิจกรรม และการจัดการด้านที่เกี่ยวข้องของความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับท่าน รวมถึง การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ตอบสนองท่าน
  • ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ การวิจัยการตลาดเพื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าสนใจ
  • การวางแผน การดำเนินการและการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน
  • ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและระบบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตและอีเมล์อย่างเหมาะสม
  • ดำเนินการจัดทำเช็คลิสต์ “การระบุตัวตนของผู้ให้บริการจัดหาสินค้าและบริการ” และจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของบริษัทฯ กับท่านหรือนายจ้างของท่าน
  • เก็บรักษาและใช้ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เกี่ยวกับข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่นๆ ของบริษัท
  • สืบสวนตามข้อกล่าวหาเรื่องการกระทำความผิดตามที่ได้รับรายงาน
  • การแก้ไขข้อพิพาท การบังคับใช้ข้อตกลง และ/หรือ เพื่อใช้สิทธิเรียกร้อง สิทธิการป้องกันตนทางกฎหมาย และ
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับ รวมถึง การร่วมมือกับหน่วยงานที่มีอำนาจและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

  หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ บริษัทฯจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ท่านร้องขอให้ท่านได้

  บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น เก็บบันทึกการขายเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี) หรือในกรณีที่ท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

 
 1. การแบ่งปันข้อมูลของท่าน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลประเภท ต่อไปนี้:

                  5.1 กรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแล ที่ปรึกษาอาวุโส ที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาผู้บริหาร พนักงาน (รวมถึงพนักงานที่อยู่ในช่วงทดลองงาน) พนักงานชั่วคราวและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าว (“พนักงาน”) ของบริษัทฯ

                  5.2 ที่ปรึกษาภายนอก เช่น ทนายความ นักบัญชี และที่ปรึกษาด้านภาษี (“ที่ปรึกษา”) ของบริษัทฯ

                  5.3 บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ และพนักงานและที่ปรึกษาซึ่งบริษัทฯ ต้องการแบ่งปันข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

                  5.4 คู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ และพนักงานและที่ปรึกษาที่บริษัทฯ ต้องการเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

                  5.5 หน่วยงานราชการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานหรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ กฎระเบียบหรือฝ่ายบริหาร

 

 

 1. การโอนข้อมูลออกนอกประเทศไทย

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลโดยบุคคลที่สามที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ บริษัทฯจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับในประเทศที่สามเฉพาะในกรณีที่การโอนเป็นไปตามกฎระเบียบภายใต้พรบ.คุ้มครองข้อมูล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 

 

 1. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการ ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ท่านร้องขอ และเพื่อจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หากท่านขอให้บริษัทฯ งดการติดต่อสื่อสารกับท่าน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำขอของท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน (เช่น ส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางธุรกิจ) ตามระยะที่กำหนดในกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบทันทีเมื่อบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพือวัตถุประสงค์เหล่านี้อีกต่อไป หรือท่านได้ขอให้บริษัทฯ ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 1. การปกป้องข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ ตระหนักถึงข้อกำหนดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปกป้อง จากการสูญหายหรือการเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ การทำลายข้อมูลและการใช้งานในทางที่ผิด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาบริษัทฯได้ใช้กระบวนการและมาตรการต่อไปนี้:

 • บริษัทฯ มีมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีเพียงพนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเพื่อบรรลุภารกิจและมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 • ผู้ให้บริการทุกรายจะต้องได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำแนะนำของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ให้บริการดังกล่าว มีหน้าที่ในการรักษาความลับและจะต้องปฏิบัติตามและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ และตามกฎหมาย
 • ระบบไอทีของบริษัทฯได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีการควบคุมและป้องกันสิทธิในการเข้าถึงในระดับต่างๆ โดยการกำหนดรหัสผ่าน
 • บริษัทฯ มีมาตรการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก พร้อมกับให้คำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการดำเนินการอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับพรบ. คุ้มครองข้อมูลฯ ทั้งนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวต้องใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตราการด้านองค์กรที่เหมาะสมเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 
 1. สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน
 • ภายใต้พรบ. คุ้มครองข้อมูลฯ ท่านมีสิทธิที่จะ:

  • ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้และเพื่อตรวจสอบว่า บริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย

  • ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้

  ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้

  • ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้

  ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ไม่มีเหตุตามสมควรที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านได้ใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล

  • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทฯ ได้ทำการประมวลผลโดยอาศัยหลักการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก (legitimate interest) และเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ซึ่งทำให้ท่านต้องการคัดค้านการประมวลผล  

  • ขอให้ระงับการรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือต้องการให้บริษัทฯ แจ้งเหตุผลในการประมวลผลข้อมูล

  • ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก
  • ขอเพิกถอนความยินยอม

  ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมในการประมวลผลและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลเฉพาะเรื่องนั้นได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในบางกรณี บริษัทฯ อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลต่อไปตามที่สามารถกระทำได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

 
 1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บไว้เกี่ยวกับท่านนั้น จะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่ท่านยังคงมัความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

 2. การร้องเรียน

หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย คือ  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“สคส.”) หากท่านเชื่อว่าบริษัทฯ ละเมิดสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลของท่านไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ท่านสามารถร้องเรียนไปยัง สคส.ได้

 

 

 1. วันที่มีผลบังคับใช้และการเปลี่ยนแปลงของประกาศความเป็นส่วนตัว

วันที่ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อ บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อบริษัทฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

 

 

 1. การติดต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO)  ทางอีเมลได้ที่ dpo@vroomthailand.com หรือ ทางไปรษณีย์ที่:

 

บริษัท วรูม จำกัด

2418-2420 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ประเทศไทย