KTM RIDERS ACADEMY

หลักสูตร Hard Enduro และ Adventure Racing Courses  การขับขี่รถจักรยานยนต์วิบากขั้นพื้นฐาน

หลักสูตร Hard Enduro และ Adventure Racing Courses  การขับขี่รถจักรยานยนต์วิบากขั้นพื้นฐาน

การขับขี่รถจักรยานยนต์ในรูปแบบ Off-Road เหมาะสำหรับนักขี่ทุกระดับ ตั้งแต่มือใหม่จนถึงนักขี่ที่เคยมีประสบการณ์ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ และเสริมทักษะด้านการขับขี่โดยผ่านครูฝึกที่ได้การรับรองจาก KTM

สำหรับ : ผู้มีใบขับขี่แล้วเท่านั้น 

ระยะเวลา : 1 วัน รวม 7 ชม.
08.30 น. – 04.30 น.
ราคา : 900 บาท ใช้รถของตนเอง

บรรยากาศการเรียน